Thursday, 27 January, 2022

DOA MEMOHON KEMULIAAN DI AKHIRAT


(Penulis: Rhea Ilham Nurjanah)

“Rabbanaa innaka man tudkhilinnara faqad akzhaitah(u) wa ma lizhzhalimiina min anshar(iin).

Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak akan ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun.” (QS. Ali Imran, 3: 192)

Penjelasan para alim ulama dan ahli bahasa :

Maksud dari sungguh telah Engkau nistakan ia adalah: maka sungguh telah Engkau (Allah) nistakan dia.(Tafsir Al Qurthubi, 4: 201)

Maksudnya adalah maka sungguh telah Engkau (Allah) binasakan dia. (Ma’qal)

Maksud dari Engkau hinakan ia di sini adalah Engkau (Allah) tampakkan aib dan kehinannya di hadapan semua makhluk. Ada pun maksud dari orang-orang yang zalim adalah orang-orang kafir. Mereka pada hari kiamat, tidak akan bisa berlepas diri dari azab Allah SWT, karena tidak seorang pun yang dapat menjadi penolong bagi mereka. ( Tafsir Ibnu Katsir, 1:438)

Para ahli Bahasa Arab mengatakan bahwa di antara makna kata “khizyun” adalah “haya” atau malu. Maka maksud dari kehinaan orang-orang mukmin di akhirat adalah bahwa mereka merasa malu kepada umat-umat lain ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka sehingga akhirnya Allah SWT mengeluarkan mereka darinya. Adapun maksud dari kehinaan orang-orang kafir di akhirat adalah bahwa mereka akan dibinasakan di neraka untuk selama-lamanya.

***

Referensi: dari berbagai sumber

Sumber gambar: Canva

Editor: DLZ’s crew

dailyliteracyzone/rheailhamnurjanah

0 comments on “DOA MEMOHON KEMULIAAN DI AKHIRAT

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: